Hajduk‑Nijakowska, J. (2023). Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 85–96. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.7