Ogonowska, A. (2015). Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 232–234. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2309