Ogonowska, A. (2018). Rekonstrukcja portretu psychologicznego Zofii Nałkowskiej (na podstawie jej "Dziennika 1918–1929"). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 116–132. https://doi.org/10.24917/20837275.10.2.9