Ogonowska, A., Stoch, M., & Walecka-Rynduch, A. (2019). Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 3–4. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4917