Jasińska, A. (2019). O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 37–48. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.4