Ogonowska, A. (2019). Kompetencje audiowizualne dzieci postulowane przez przekaz a poziom i zakres jego rozumienia . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 77–89. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.7