Ślósarz, A. (2019). Polityki reprezentacji społecznych więzi. "Pianista": cenzura i przekłady. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 114–136. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.10