Gajak-Toczek, M. (2019). Zanurzenie w przeszłości. O memoracyjnej podróży seniorów na przykładzie wybranych filmów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 21–35. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.2