Konieczna, E. (2019). Film w dialogu kultur. Społeczny wymiar kina międzykulturowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 36–46. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.3