Myszkowski, K. (2020). Wybrane aspekty przestrzeni w fotografii amatorskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 136–147. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.10