Pogonowicz, J. (2021). Nażywość czy nowa nażywość. Obecność a niecielesność we współczesnym teatrze. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 95–102. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.7