Ogonowska, A. (2021). O czym opowiada dziś antropologiczna opowieść? Z profesorem Wojciechem Józefem Bursztą rozmawiała Agnieszka Ogonowska. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 147–164. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8366