Ogonowska, A. (2021). Epidemia i choroba. "Miasto ślepców" José Saramago: od literackiej paraboli po (nowo)medialne adaptacje i rzeczywiste zachowania społeczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 4–17. https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.1 (Original work published 30 grudzień 2021)