Zielińska, A. (2022). Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 132–144. https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.9