KOSEK, J. Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 143–145, 2022. Disponível em: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10293. Acesso em: 22 wrz. 2023.