HAJDUK‑NIJAKOWSKA, J. Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 85–96, 2023. DOI: 10.24917/20837275.15.1.7. Disponível em: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10535. Acesso em: 8 grudz. 2023.