JASIŃSKA, A. Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, [S. l.], v. 4, p. 171–179, 2014. Disponível em: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553. Acesso em: 11 sie. 2022.