ZIELIŃSKA, A. Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 132–144, 2022. DOI: 10.24917/20837275.14.2.9. Disponível em: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/9472. Acesso em: 27 mar. 2023.