Konieczna, Ewelina. 2023. „Dyskurs Emancypacyjny W Wybranych współczesnych Serialach Filmowych Z Postaciami Kobiet W Rolach głównych: Rozważania Na Temat Opresji społecznej, Seksualnej I Religijnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):31-42. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.3.