Dancewicz‑Pawlik, Małgorzata. 2023. „Aktywistyczna Neuroestetyka Warrena Neidicha Jako Metoda Krytycznej Analizy mechanizmów Neurokognitywnego Kapitalizmu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):61-70. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.5.