Łukasiak, Katarzyna. 2023. „Internet Jako Przestrzeń Funkcjonowania Postsubkultur Na przykładzie społeczności Steampunk I Cottagecore”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):71-84. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.6.