Hajduk‑Nijakowska, Janina. 2023. „Rola odbiorców W Funkcjonowaniu współczesnej Medialnej Konwencji Komunikacyjnej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 15 (1):85-96. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.7.