Jasińska, Agnieszka. 2014. „Zapożyczenia Z języków romańskich – Gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów I italianizmów W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 4 (maj):171-79. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553.