Paśko, Jan Rajmund. 2014. „Fotograficzne Wydawnictwa Seryjne a Ruch Amatorski W XX Wieku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 3 (maj):80-92. https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1563.