Jasińska, Agnieszka. 2019. „O języku Politycznej Manipulacji I Jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 11 (1):37-48. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.4.