Gajak-Toczek, Małgorzata. 2019. „Zanurzenie W przeszłości. O Memoracyjnej podróży seniorów Na przykładzie Wybranych filmów”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 11 (4):21-35. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.2.