Lange, Łucja. 2019. „Praca żałoby I Praca Z żałobą. Terapia Oraz Autoterapia Za Pomocą Fotografii”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 11 (4):119-33. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.8.