Skowronek, Bogusław. 2020. „Przestrzenie Dialogu. Antynomie językowego Dyskursu Filmowego”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 12 (1):98-106. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.7.