Myszkowski, Kamil. 2020. „Wybrane Aspekty Przestrzeni W Fotografii Amatorskiej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 12 (1):136-47. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.10.