Ogonowska, Agnieszka. 2020. „Współczesne Strategie Badania Literatury I Pola Literackiego W Nowych Obiegach Medialnych. Produkcja – Recepcja – Krytyka”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura 12 (3):79-93. https://doi.org/10.24917/20837275.12.3.7.