Ogonowska, A. (2022) „Edukacja medialna 3.0 – wyzwania. Dyskusja redakcyjna”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 14(4), s. 137–142. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10292 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).