Kosek, J. (2022) „Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. «Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania»”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 14(4), s. 143–145. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10293 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).