Ogonowska, A. (2023) „Od Redaktor Tematycznej: Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, metody i pola badawcze”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 3–3. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10527 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).