Konieczna, E. (2023) „Dyskurs emancypacyjny w wybranych współczesnych serialach filmowych z postaciami kobiet w rolach głównych: Rozważania na temat opresji społecznej, seksualnej i religijnej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 31–42. doi: 10.24917/20837275.15.1.3.