Dancewicz‑Pawlik, M. (2023) „Aktywistyczna neuroestetyka Warrena Neidicha jako metoda krytycznej analizy mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 61–70. doi: 10.24917/20837275.15.1.5.