Hajduk‑Nijakowska, J. (2023) „Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 85–96. doi: 10.24917/20837275.15.1.7.