Ogonowska, A. i Stoch, M. (2023) „Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 113–126. doi: 10.24917/20837275.15.1.9.