Ryrych, T. (2023) „Recenzja wystawy «Polityka w sztuce»: (28.04.2022 – 26.02.2023)”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 15(1), s. 127–130. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10540 (Udostępniono: 22 luty 2024).