Stasieńko, J. (2014) „«Zgorszenie postludzkie» - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i relacjach międzygatunkowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 4, s. 6–24. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1536 (Udostępniono: 29 styczeń 2022).