Jasińska, A. (2014) „Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 4, s. 171–179. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553 (Udostępniono: 9 grudzień 2021).