Ogonowska, A. (2015) „Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 6, s. 232–234. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2309 (Udostępniono: 29 luty 2024).