Płatos, M. (2018) „Autyzm odcieleśniony. Historia społecznego konstruowania autyzmu jako choroby, zaburzenia i niepełnosprawności”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 10(1), s. 100–112. doi: 10.24917/20837275.10.1.8.