Ogonowska, A. (2019) „Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 10(4), s. 5–18. doi: 10.24917/20837275.10.4.1.