Ogonowska, A., Stoch, M. i Walecka-Rynduch, A. (2019) „Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(1), s. 3–4. Dostępne na: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4917 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).