Ogonowska, A. (2019) „Wybrane gesty i formy parateatralne jako narzędzia wspomagania komunikacji z osobami w wieku senioralnym”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(2), s. 152–166. doi: 10.24917/20837275.11.2.12.