Ogonowska, A. (2019) „Kompetencje audiowizualne dzieci postulowane przez przekaz a poziom i zakres jego rozumienia ”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(1), s. 77–89. doi: 10.24917/20837275.11.1.7.