Gajak-Toczek, M. (2019) „Zanurzenie w przeszłości. O memoracyjnej podróży seniorów na przykładzie wybranych filmów”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(4), s. 21–35. doi: 10.24917/20837275.11.4.2.