Konieczna, E. (2019) „Film w dialogu kultur. Społeczny wymiar kina międzykulturowego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(4), s. 36–46. doi: 10.24917/20837275.11.4.3.