Lange, Łucja (2019) „Praca żałoby i praca z żałobą. Terapia oraz autoterapia za pomocą fotografii”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 11(4), s. 119–133. doi: 10.24917/20837275.11.4.8.