Aleksandrowicz, J. (2020) „Odkrywanie innego. Podróże do Andaluzji w kinie hiszpańskim”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 12(1), s. 24–41. doi: 10.24917/20837275.12.1.2.